mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innleiing

Forfattar: Reidar Rostad

I dei dramatiske dagane i april og mai 1940 hendte så mye. Etter at tyske troppestyrkar 9. april hadde invadert 7 norske hamnebyar, var vi i krig og venta på hjelp frå allierte styrkar. Alle som opplevde dei dramatiske dagane, fekk minner som spikra seg fast i sinnet, noen som soldater ved Narvik, eller i Følling og Stod, der IR 13 og DR 3 hadde forlegningar. Andre opplevde desse dagane som sivile hjelpesmenn i millitære oppdrag, eller i privat arbeid mellom allierte soldatar. Andre var nære tilskuarar til krigshendingane, eller evakuerte på flukt frå krigssona.

I Beitstad kom det ikkje til større krigshandlingar, men for dei som opplevde det på nært hold, var det dramatisk nok. Dette er ikkje ei kronologisk gjennomgang av hendingane, men ei beretning om korleis folk i grenda opplevde det som skjedde.

Innleiing
Befalsskoleelevane
Dei allierte stig i land
Allierte kjem til Beitstad
Meir alvor
Bomba ved Kvarving
Evakuering
Stor militær aktivitet i Sprova
Trefningen ved Hjellneset 1
Trefningen ved Hjellneset 2
Trefningar i Kvarvingsdalen 1
Trefningar i Kvarvingsdalen 2
Skyting ved Ner-Hjellan
Alliert tilbaketrekking