mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Bekkekverner

Forfatter: Harald Duklæt

Bekkekverna i Østbyfossen kommer fra Rosset på Namdalseidet. Foto: Harald Duklæt.

Bekkekverner, drevet av kvernkall, har vært i bruk i Norge siden middelalderen, kanskje kom de på 1200-tallet. I de tidligste tider ble maling av korn utført med handmakt, og det var kvinnfolka som mol kornet. Eldst er skubbekverna der en rund stein knuste kornet mot en trauformet understein. Senere kom handkverna eller dreiekverna som mol kornet mellom to kvernsteiner. Den øverste steinen ble dreid rundt med handkraft, mens understeinen lå i ro. Det samme prinsippet ble seinere brukt i bekkekvernene, men nå var kvinnfolkhender byttet ut med vasskraft, og det var mannfolka som overtok malinga av kornet.

Bekkekverner
Kvernkallen
Grunnstokken
Kvernsteinene
Kvernbenken
Melet