fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Artikkelforfattere i SALVA

Artikkelen er hentet fra bedriftsavisen for Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, SALVA NR. 1 PÅSKEN 1960. Stoffet er frigitt og tilrettelagt for nett av direktør Snorre Tessem.
Bilderedigering og digitalisering: Harald Duklæt


Når man står oppe i marka ovenfor Skratås gård i Egge og ser restene etter det som en gang var Skratås Grube, noen uanseelige hull i fjellet, en subushaug og noen gråfjellstipper, har en vanskelig for å forestille seg at det under dette befinner seg en godt oppfart gruve med feltorter i 6 etasjer, en skråsjakt som er ca. 100 m lang og flere tverrslag, hvorav ett er omkring 170 m langt. Nede i de vannfylte gruverom ligger ennå sviller, skinner, stemplinger og faringer, bare husene i dagen er borte. De brente ned i 1930.

Det var i begynnelsen av 1880-årene at daværende eier av Skratåsen gård, Martin Skratås, mutet en forekomst av sink-bly og solgte denne til en tysker ved navn Lunnenschloss som i 1886 satte i gang prøvedrift under ledelse av den tyske ingeniør Wilgolasky. Nå var det nok i virkeligheten en svensk anleggsarbeider som hette Larsson som hadde funnet forekomsten, og som erkjennelse for dette fikk stilling som stiger i gruva.

Subus – finknust steinmasse.
Feltort – horisontal ort som følger malmens svingninger.
Ort – gruvegang uten direkte åpning mot dagoverflaten.
Tverrslag – ort som går mot malmåren.
Stemplinger – treverk som støtter opp taket i gruvegangene.
Faringer – gangveier i gruva, med eller uten stiger.
Stiger – underordnet teknisk arbeidsleder i gruva.


Innledning
Fundgruben
Storsynken
Driften
Arbeidsplassen 1
Arbeidsplassen 2
Bjørnås og Marken gruber