fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Artikkelforfattere i SALVA

Artikkelen er hentet fra bedriftsavisen for Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, SALVA NR. 1, 1965. Stoffet er frigitt og tilrettelagt for nett av direktør Snorre Tessem.
Bilderedigering og digitalisering: Harald Duklæt


Øverst i Ogndalen, ca. 40 km fra Steinkjer, ligger Grubefjellet – eller som det het før gruvedriften tok til – Dugursmålskletten eller Dvergmålskletten med gårdene Gaulstad og Mokk nedenfor. Her ligger gruvene som de to verkene Gaulstad Kobberverk og Mokk Kobberverk i sin tid drev. Ertsen ble oppdaget i år 1760 av en skjerper fra Tolga ved navn Anders Floer, som hadde slått seg ned i Sverige i nærheten av grensen mot Norge. Han vandret omkring i grensefjellene både på norsk og svensk side av grensen, og det var på ett av disse skjerpetokter han fant malmen i Ogndalen. Han fikk ikke satt i gang noen drift på sitt funn; det gjorde imidlertid noen Kviknedøler som et par år etterpå skjerpet opp malmfunnet. En av dem, Ole Rikardssen, som hadde vært gruvesmed ved Innset Verk i Kvikne, fikk noen pengemenn blant handelsstanden i Trondheim til å sette penger i undersøkelsesarbeider. Undersøkelsen ledet til en mengde anvisninger i Grubefjellet.

Innledning
Gruveområdet
Problemene starter
Mokk gård
Smeltehyttene
Grubefjellet
Gaulstad I