fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Oversikt

Forfatter: Einar Sandvik

Kartet viser beliggenheten til gruveområdene i Verdal og Ogndal. Illustrasjon fra SALVA nr. 4 1966.

For over 1000 år siden skal det ha vært drevet jernvinne i Tromsdalen i Verdal. En kan derfor godt si at Verdal har gamle tradisjoner i å utvinne metaller.

De første rapportene om bergverksdrift i Verdal skriver seg for øvrig fra 1700-tallet. Det var Mokk Verk og Gaulstad verk som drev skjerping i Vetringshalla på grensen mot Ogndalen.

Mesteparten av bergverksdriften foregikk i perioden 1870 - 1880 og fram til omkring 1. verdenskrig. Alle gruvene i Verdal ser ut til å konsentrere seg om en bred kisgang, som går i retning nordøst – sydvest, og faller ca. 30 – 40 grader mot øst. Kisgangen fortsetter inn i Ogndalen, der Mokk- og Gaulstadgruvene ligger.
Det sydligste stedet, der det har vært skjerpet, skal være øst for gården Årstad i Vuku. Her skal det være en ubetydelig svovelkisforekomst.
Lengre nordøst, 1 – 2 km fra Storstad i Vuku, er det en svovelkisforekomst. Mektigheten er ca. 30 cm.
Ved Åkervolden, som ligger enda lenger nordøst, er det skjerpet på flere steder. Bergverket på Røros skal ha skjerpet her omkring 1870-årene. Firmaet Bachke fra Trondheim drev visstnok muting av gruvene. Siste gang det var skjerpet her, var, så vidt vites i 1917 av Sulitjelma Gruber.

Skjerping – leting etter malm.
Muting – melding til bergmester om funn av malmforekomster.


Oversikt
Geologi
Gruver og skjerp
Malså Kobberverk
Historie
Litt økonomi
Store planer
Livet ved gruvene 1866 - 1881
Gruvearbeiderne
Gruvene
Arbeidet ved gruvene 1915 - 1917
"Villaen"
Funn i Skjækerdalen
Skjækerdalens Nikkelværk
Produksjonen i Skjækerdalen i 1876 - 91
Livet ved Nikkelværket
Geologiske forhold
Gruvene
Kilder