fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Beliggenheten

Forfatter: Artikkelforfattere i SALVA

Verrafjorden er ei arm av Beitstadfjorden i indre del av Trondheimsfjorden.
Verrafjorden er ei arm av Beitstadfjorden i indre del av Trondheimsfjorden.

Artikkelen er hentet fra bedriftsavisen for Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, SALVA NR. 2 1959. Stoffet er tilrettelagt for nett av direktør Snorre Tessem.


Like før århundredetallet – 1900, bodde en mann, Fredrik Stuler, på Steinkjer. Han var en interessert skjerper som streifet rundt fjellene i Nord – Trøndelag. Rundt 1890 fant han ved og vest for Mortensfjellet, malmgangen til Finesgruva, den gang i gamle Verran kommune. Funnstedet, og den seinere igangsatte gruvedriften, ligger et par km øst for Fines gård (i bunnen av Verrafjorden). Gruva ligger ca. 100 m.o.h.

En norsk-amerikaner, Andersson, ble interessert i skjerpet, og sammen med brødrene Hellem fra Stod, som drev i fiskeribransen, dannet de i 1905 Norwegian – American Copper Mine.

Nordlendingen H. Boholm fra Buholmen ved Bodø ble direktør. Han hadde ingen erfaring med gruvedrift, og så seinere ble bergingeniør Carl Lian fra Steinkjer ansatt. Lian ble seinere administrerende direktør ved Vigsnes Gruver. En svensk bergingeniør H.H. Smith ble benyttet som konsulent.

Han foretok en beregning av den sannsynlige malmmengde over en strøklengde på 450 m, og kom til at det måtte kunne brytes 47.250 tonn med en gjennomsnitt på 6 - 7 % Cu. Han beregnet også noen arbeidspriser inklusive materiell til: Synkdrift kr. 15 pr m3, ortdrift kr. 10 pr m3, strossedrift kr. 6 pr m3.

Som årlig produksjon foreslo han 2000 tonn malm.

Synk - skrått eller loddrett gående gruvebane.
Ort - gruvegang uten direkte åpning mot dagoverflaten.
Stross - arbeidssted hvor malmen brytes.

Beliggenheten
Anleggene
Kisen
En fattig forekomst
Carl Lian
Nestenulykken
Arbeidsdagen