tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Skogen kom
-varmeperiode

Forfatter: Bjørn Lund

Innlandsisen fra siste istid dekte Skandinavia med ei tykk iskappe. Nordsjøen var isfri. Pilene viser hvordan ismassen beveget seg. Illustrasjon: Harald Duklæt

Isen har ligget kald og ruvende over Steinkjerområdet i vekslende intervaller gjennom flere millioner år. Vi som lever i dag har lagt den siste iskalde tida ca 10.000 år bak oss. En mangfoldig vegetasjon og et allsidig dyreliv på land og i sjø har etablert seg i denne perioden, og skapt grunnlaget for et godt liv for folket i Steinkjer.

Det som skjedde var at temperaturen steg ganske raskt, og at livsressursene vandret inn. Med vind og fugler fra sør og øst og med havbølger fra sør og vest kom frø og planterester. De fant næring og ly i dalene i våre. Et skogsamfunn ble dannet. Det besto av rogn, furu, osp, einer og bunnvegetasjon.

8800 år gammelt furupollen er funnet i Vassaunvatnet i Egge. I Lomtjern i Tollstadmarka i Ogndal er det funnet furupollen som er 9400 år gammelt.
Det ble stadig varmere. 2000 år etter at isen var borte, ble det et tilnærmet middelhavsklima i Steinkjer, og da etablerte varmekrevende treslag som alm, lind, lønn, svartor og hassel seg vårt område. Et optimalt klima og en fjellgrunn med innslag av kalkrike og andre lettnedbrytende bergarter, førte til gunstige vekstforhold for en artsrik vegetasjon, som igjen ga livsmuligheter for større og mindre pattedyr og innsekter og fugler. I de tette lauvskogene ble det dannet tykke lag med fruktbar brunjord, samtidig som et fuktig og varmt klima førte til oppbygning av myr med mektige torvlag.

Skogen kom
-varmeperiode
Skogen kom
-kaldperiode
Skogen tas i bruk
-steinøksa
-øksa
-utviklingen
Granskogen
Det profesjonelle skogbruket
-tømmerhogst
-barking
-tømmerkjøring
-tømmerdoning
Tømmermåling
-målergjengen
-måling og merking
-straffeøksa
Treforedling
-huggenbord
-oppgangssaga
-sagbladet
-utviklingen
-lokalisering
-handsaga
-sirkelsaga
-tremassefabrikasjon
Fløyting
Skogsarbeideren
Enkle skogshusvær
Skogstua
Kokka
Motorsaga
JO-BU Senior
JO-BU Junior
Opplæring i stell av skog
Stell av redskaper
Skogplanteskole og planting
Skogplanting
Storm over Steinkjer-skogene
Skogeierne organiserer seg
Skogarbeiderne organiserer seg
Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF
-Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket
-Friluftsliv og rekreasjon
Vernskog i kommunen