søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Platanlønn

Forfatter: Per Odd Rygg

Platanlønn ( Acer pseudoplatanus)

Platanlønn er innført til Norge, og treslaget har senere forvillet seg i deler av Sør-Norge. Den stammer opprinnelig fra Mellom-Europa, men det naturlige utbredelsesområdet er vanskelig å bestemme, fordi den i lange tider har vært plantet og nå finnes forvillet over store områder. Her i landet er den plantet opp til Nordland. Den er nært beslektet med den vanligere spisslønnen (Acer plataoides).

Platanlønn kan nå store dimensjoner. Den kan bli 250 år gammel og nå en høyde på 25 meter. Den har store, inntil 1 cm lange, grønne knopper.

Platanlønn er varmekrevende og trives best i moldrik jord. Treslaget har forsøksvis vært brukt til underplanting i eldre eikebestand på Sørlandet.
I hager og parker dyrkes det tallrike former med variasjoner i farge og bladform.

De store 5-lappede bladene er glatte og mørkegrønne på oversiden, og blågrå, hårete på undersiden. De er 8 - 16 cm brede med smale og spissbunnete innskjæringer og grovt sagtakkete.

Blomstringen foregår like etter lauvsprett, og blomstene sitter i inntil 15 cm lange, hengende og sammensatte klaser. Frøsettingen er stor, og når frøet både spres lett og spirer lett, blir platanlønnen mer og mer forvillet.

På grunn av bladenes vakre høstfarge er treet i Norge først og fremst å betegne som et prydtre. Veden er hard, hvit til gulaktig med en silkelignende glans. Platanlønnen er derfor god til parkettstav, møbler og håndredskaper, som for eksempel økseskaft.Alm
Ask
Dunbjørk
Einer
Furu
Gran
Gråor
Hassel
Hegg
Hengebjørk
Krossved
Lerk
Osp
Platanlønn
Rogn
Rødhyll
Selje
Svartor
Vanlig edelgran
Vier