lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Alm

Forfatter: Tekst fra heftet

Latin: Ulmus glabra
Byahalla er fredet p.g.a. almeskogen. Alma krever mye næring og mye varme om sommeren. Vinterkulda tåler den godt. Egentlig hører den heime i Mellom-Europa, men greier seg bra her i landet på gunstige områder.

I Trøndelag vokser alma helst i bratte, sørvendte skråninger. Her klarer alma konkurransen med hardføre trær som gran og bjørk. Fra avstand kan en se almeskogen "henge" i flak nedover ei li.

Alma kan bli svært gammel, opp til 550 år. Treet blir vanligvis 20-30 m høyt. Alma er brukt bl.a. til møbler, panel og parkett. I Norge vokser det alm nord til Beiarn i Nordland.

I tidligere tider var klimaet i Norge bedre.
Da var lavlandet dekket av edellauvskog, med et dyreliv som delvis er ukjent for dagens mennesker.
Dagens edellauvskog er på sett og vis rester av denne gamle naturtypen.

Som du ser, vokser også
andre lauvtrær her, bl.a. or og selje.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel