torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
 
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Klima.

Forfatter: Harald Duklæt

Barograf. Foto: Harald Duklæt

Det vi kaller været - temperatur, nedbør og vind – varierer fra dag til dag. Over lang tid vil det danne seg et mønster, et gjennomsnittsvær. Dette kaller vi klima. Meteorologene bruker gjennomsnittet over 30 år når de snakker om temperaturnormaler eller nedbørnormaler. I dag sammenlignes nedbør og temperatur med perioden 1961 – 1990.

Kystklima.
Temperaturen i havet skifter ikke så hurtig som i luft. Vannet holder godt på varmen, vi sier det har stor varmekapasitet. Havet vil derfor være med å regulere temperaturen ute ved kysten, slik at endringene gjennom året ikke blir så store. Samtidig vil nedbøren være ganske stor. Det meste av nedbøren kommer med de vandrende lavtrykkene om høsten. Størst vil nedbøren være der det dannes orografisk nedbør mot de høye fjellene et stykke innenfor kysten.

Innlandsklima.
I innlandet vil det være mindre skyer, mindre nedbør og større vekslinger i temperaturen gjennom året. Sommerdagene kan være varme, også langt mot nord. Vintertemeraturene er lave. Det meste av nedbøren kommer i sommermånedene, og da som konvektiv nedbør.

Kondensasjon og fordampning
Skyer og tåke.
Orografisk tåke i Byafjellet.
Kald luft er tung.
Inversjon
Strålingståke.
Adveksjonståke.
Frostrøyk.
Rim og underkjølt vann.
Is.
Bunnis.
Skyer/haugskyer.
Perlemorskyer.
Regn.
Yr.
Hagl.
Snø.
Virga - fallvind
Høytrykk – lavtrykk – vind.
Konvektiv nedbør.
Animasjon - konvektiv nedbør
Regnbue.
Orografisk nedbør og fønvind.
Animasjon - orografisk nedbør og føn.
Vind og corioliskraften.
Lavtrykk.
Syklon.
Varmfront.
Kaldfront.
Opptrekk.
Isobarer og vindretninger.
Et lavtrykk passerer Steinkjer.
Nordvest vind.
Værmelding 1.
Værmelding 2.
Polare lavtrykk
Orkanen Mitch.
Klima.
Tabeller og grafer.