torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Temperatur - Vår

Forfatter: Harald Duklæt

Det er vår. Et islagt vann er snart isfritt. Foto: Harald Duklæt

Når isen på innsjøen smelter om våren, vil overflatevannet raskt varmes opp. Tettheten øker, og vannes synker dypere ned. Hele vannmassen i innsjøen vil etter hvert begynne å sirkulere. Sjøen opplever en fullsirkulasjon - vårfullsirkulasjonen. Temperaturen nærmer seg 4 °C og forholdene blir like i alle dyp. Dette gjelder temperatur, innholdet av oppløste gasser, næringssalter og andre kjemiske stoffer.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)