torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.

Fotosyntese er navnet på prosessen som bygger opp planter. Celler med klorofyll bruker lys, vann og karbondioksid til å lage druesukker. Samtidig dannes gassen oksygen. Druesukkeret går så over til stivelse. På solrike dager vil derfor innholdet av karbondioksid avta i overflata. Karbondioksid inngår i flere prosesser i sjøen. Noe av gassen er løst i vannet, en del reagerer med vann og gir en svak syre og i kalkområder vil endringen i mengden av karbondioksid gi endringer i mengden løst kalk. I perioder med stor produksjon vil plantene bruke mye karbondioksid, og surheten i overflatevannet vil avta.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)