torsdag, 01.12.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
 
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Polare lavtrykk

Forfatter: Harald Duklæt

De små polare lavtrykkene kan gli mellom de meteorologiske observasjonspunktene, men på satelittbilde er de tydelige. Foto Wikimedia Common.

Polare lavtrykk skiller seg fra de vandrende lavtrykkene som følger polarfronten fra vest. De vandrende lavtrykkene er store og lette å spore og varsle, mens polare lavtrykk er små, oppstår plutselig og kan være vanskelig å oppdage.

Polare lavtrykk oppstår nord for polarfronten der kald polarluft blåser sørover fra Arktis ut over åpen sjø. Polarlufta vil der bli oppvarmet av det mye varmere havvannet. Dette gjør luftmassen ustabil, den vil stige og synke. Oppstigende luft vil ta med seg fuktighet fra havet og danne skyer samtidig som luftmassen kan begynne å rotere rundt et lokalt lavtrykk. Innenfor et mindre område kan da vindhastigheten bli meget stor, det samme kan nedbørmengden.

Kondensasjon og fordampning
Skyer og tåke.
Orografisk tåke i Byafjellet.
Kald luft er tung.
Inversjon
Strålingståke.
Adveksjonståke.
Frostrøyk.
Rim og underkjølt vann.
Is.
Bunnis.
Skyer/haugskyer.
Perlemorskyer.
Regn.
Yr.
Hagl.
Snø.
Virga - fallvind
Høytrykk – lavtrykk – vind.
Konvektiv nedbør.
Animasjon - konvektiv nedbør
Regnbue.
Orografisk nedbør og fønvind.
Animasjon - orografisk nedbør og føn.
Vind og corioliskraften.
Lavtrykk.
Syklon.
Varmfront.
Kaldfront.
Opptrekk.
Isobarer og vindretninger.
Et lavtrykk passerer Steinkjer.
Nordvest vind.
Værmelding 1.
Værmelding 2.
Polare lavtrykk
Orkanen Mitch.
Klima.
Tabeller og grafer.