tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
       

Linker/Litteratur

Link til nettsiden Historie og Kulturlandskap


Forskjellige linker til flere aktuelle steder som har tilknytning til stoffet på denne websiden.

Naturleksikon: http://naturleksikon.no/
Geoportalen: http://geoportalen.no/
Norske mineraler: http://www.nags.net/nags/mineraler/mineralside.htm
Nettverk for miljølære: http://miljolare.no/
Statens kartverk: http://www.statkart.no/IPS/
Meteorologisk institutt: http://dnmi.no/
Museene på Tøyen: http://www.toyen.uio.no/palmus/galleri/
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: http://www.ntnu.no/~krill/
Yahoo!: http://dir.yahoo.com/Science/Kilder og litteratur.

DNMI - Det norske meteorologiske institutt
Duklæt: Naturlandskapet rundt Steinkjer. 1994.
Godske: Hvordan blir været? Cappelen 1956.
Kinderås, Duklæt: Ekskursjonsguide. Steinkjer 1977.
Kullerud m.fl.: GEO 1. Universitetsforlaget 1995.
Låg: Jordarter, jordsmonn og landskap. Landbruksforlaget 1976.
NGU. Kvartærkart og berggrunnskart.
Prestvik, Johnsen: Geologi. Vett & Viten AS 1990.
Prestvik, Johnsen m.fl.: Videregående geologi. Vett & Viten AS 1995.
Selmer-Olsen: Ingeniørgeologi. Tapir 1980.

Læreplaner og lærebøker for alle skoletrinn, ulike leksikon.


NGU: Nord-Trøndelag og Fosen - geologi og landskap, 1997