tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
       

Om geologi

I undermenyene finner du en mengde stoff fra ulike geologiske emner. Det er lagt vekt på at bilder og korte forklarende tekster skal gi en lettfattelig innføring i et spennende fag. Det er lagt inn flere animasjoner med lyd.

Alle emnene inneholder generell geologi, men Steinkjerområdet får en grundig behandling ettersom de fleste motivene er hentet her.

Nettstedet har etter hvert blitt betydelig utvidet.