torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
 
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
       

Oppgaver til meteorologi.

M 1 Atlas. Finn hvor i verden vi har stabile høytrykk og lavtrykk om vinteren og sommeren.

M 2 Tegn høytrykkene i Atlanterhavet inn på et kart. Lag piler som viser vindretningen.
Hvordan virker corioliskraften på vindretningen nord og sør for ekvator?
Er det en sammenheng mellom vindretning og havstrømmer i verden?

M 3 Klima. Vis grafisk hvordan temperaturene og nedbøren varierer gjennom året på tre steder i Norge.
Beskriv ulikhetene og finn ut hva slags klima de tre stedene har?

M 4 Lag tilsvarende grafer for andre områder i verden.

M 5 Finn ut noe om personen Coriolis, corioliskraften, Bergensskolen, V. Bjerknes og syklonmodellen til Bjerknes. Let etter navnet Bjerknes i dag, gjerne i kombinasjon med El Nino.

M 6 Grei ut om:
Fallvind.
Solgangsvind.
Monsunvind.
Passaten.
Andre kjente vinder som har fått sitt eget navn. (Mistral, Scirocco, Bora, Khamsin, Føn).

M 7 Noter lufttrykk, temperatur og værsituasjonen i en periode. Finner du noen sammenheng mellom fallende lufttrykk og været, eller mellom stigende lufttrykk og været?
Følg med værkartene i aviser og på TV.