torsdag, 01.12.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
       

OM NATUR OG LANDSKAP

Natur og landskap startet i 1997 som et prosjekt der Egge barneskole, Steinkjer videregående skole og Høgskolen i Nord-Trøndelag satte seg som mål å utvikle et læremiddel i naturfag basert på multimediateknikk (CD-Rom) som skulle brukes av prosjekteierne:

· som tillegg til de vanlige læreverk i undervisningen
· for å oppfylle den lokale vinklingen i læreplanene
· ved for- og etterarbeid i forbindelse med naturfagekskursjoner i nærområdet til Steinkjer
· ved etterutdanning av lærere

Prosjektet ble fullført i mai 2000 og CD-ROM ble lagt ut for salg i november samme år.

Målsettingen er nå utvidet til også å være et bidrag til allmennkunnskap for alle som er interesserte i natur. Selv om prosjektet er lagt til Steinkjerområdet, er kunnskapen allmenn.

Fra flere hold ble det uttrykt ønske om en Internettversjon. Det er denne vi ønsker deg velkommen til nå. I tiden frem til mai 2003 vil det bli gjort en del justeringer. Dersom du som bruker har tips om justeringer, tillegg eller lignende, ta gjerne kontakt med:

Harald Duklæt – e-mail: harald.duklaet@ntebb.no
Liv Karin Olsen Flak – e-mail: livfl@.trondelagfylke.no

DELTAKERE I PROSJEKTENE:

UTVIKLING AV CD-ROM-VERSJONEN

Prosjektledelse:
Per Frostis, rektor Egge barneskole – prosjektleder og initiativtaker
Kåre Vollen, insp. Steinkjer videregående skole – prosjektkoordinator
Arnstein Eidsmo, høgskolelektor HINT – studentveileder

Studenter HINT – teknisk utvikling:
Svein Erik Grongstad, Andreas Grøntoft,
Thomas Thorsen, Tore Forbord,
Roar Fossen

Forfattere:
Harald Duklæt, lektor Steinkjer videregående skole
Knut Kinderås, lektor Steinkjer videregående skole
Arnhild Opdal, adjunkt Mære Landbruksskole
Bjørn Kinderås underv.insp. Steinkjer videregående skole
Svein Gunnar Råen, lektor Verdal videregående skole
Johs. Ekker, lærer Egge ungdomsskole
Ann-Mari Rosenlund, lærer Egge barneskole
Per Odd Rygg, skogtekniker Steinkjer kommune
Kolbjørn Størdal, lektor Mære Landbruksskole
Bjørn Lund, tidl. rektor Statens Skogskole
Anders Østeraas, Statens Kartverk
Asbjørn Tingstad, Miljøvernavd. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Tor K. Spidsø, 1. amanuensis Høgskolen i Nord-Trøndelag
Rolf Terje Kroglund, høgskolelektor Høgskolen i Nord-Trøndelag
Gustav Tingstad, 1. amanuensis Høgskolen i Nord-Trøndelag
Harald Sveian, NGU
Anton Rikstad, fiskeforvalter

Tegninger:
Elever ved Egge barneskole, 6. klasse 1999/2000

Animasjoner:
Animathorfilm Tegnefilmproduksjon, 7670 Inderøy

UTVIKLING AV INTERNETT-VERSJONEN

Prosjektledelse:
Harald Duklæt – prosjektleder
Kåre Vollen - prosjektkoordinator

Teknisk assistanse:
Jana Ivanova, student ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
Magnus Varik, student ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

Våren 2005 ble det laget en del animasjoner innenfor fagområdene meteorologi og limnologi (vannet i innsjøer) av studenter ved HiNT. Studenter Jan Tore Eielsen, Julian Norum, Steinar Husby, Napoleon Ekewuba.
Våren 2006 laget studentene Espen S. Jakobsen og Morten Aaker et klikkbart berggrunnskart og to animasjoner om elveløp.
Veileder for begge studentgruppene var høgskolelektor Ståle Andre Nygård.
Våren 2008 laget studentene Kai Viggo Sandvik, Tatyana Igumnova og Jo Arild Salthammer ved multimedieteknologi, HiNT flere animasjoner.
Våren 2009 laget studentgruppa Kristian Lysø, Mats Granli, Fredrik Ravlo og Lars Sivertsen to animasjoner i meteorologi og tre under Istid og Landskap. Veileder begge årene var høgskolelektor Ståle Andre Nygård.

Samarbeidsparter:
Statens Kartverket, Miljøvernavdelingen ved fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Norges Geologiske Undersøkelser, STATOIL, Nord-Trøndelag fylkeskommune, IT-byen Steinkjer, Steinkjer Næringsselskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Egge barneskole, Steinkjer videregående skole, Egge ungdomsskole, Vitenskapsselskapet i Trondheim og Steinkjer kommune.

Antall besøk siden 24.05.2006: 5490358