mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

III

Kalv Arneson frå den mektige Giske-ætta på Sunnmøre var kong Olavs mann. Etter at Olve er drepen, ber Kalv om å få Sigrid, kona hans. Kongen giftar bort Sigrid til Kalv, og dei to sønene hennar og Egge følgjer med. Kalv vert no kongens lendmann i Inn-Trøndelag:

110. Det var ein mann som heitte Arne Armodsson; han var gift med Tora, dotter til Torstein Galge. Borna deira heitte Kalv, Finn, Torberg, Åmunde, Kolbjørn, Arnbjørn og Arne; dei hadde ei dotter som heitte Ragnhild og var gift med Hårek frå Tjøtta. Arne var lendmann, mektig og gjæv og ein god ven til kong Olav. På den tid var sønene hans, Kalv og Finn, hjå kong Olav i stor ære. Den kona som Olve på Egg hadde hatt, var ung og ven, storætta og rik, og dei heldt ho for eit over lag godt gifte; men det var kongen som skulle gifta ho bort. Ho og Olve hadde to unge søner. Kalv Arveson bad kongen om at han ville gjeva han den kona som Olve hadde hatt, og for venskaps skuld gjorde kongen det og gav han attpå all den eigedommen som Olve hadde hatt, og no gjorde kongen han til lendmann og gav han ombodet inni Trondheimen; då vart Kalv ein stor hovding, og han var ein klok mann.

EGGE HOS SNORRE STURLASON
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII