Døra i stabburet på Egge Museum. Beitskia fungerer som dørkarm. Foto: Harald Duklæt