Mære kirke har vært i bruk i prestegjeldet i mange hundre år. Men kirka endra karakter inne etter reformasjonen. Prekestol og altertavle er fra 1600-tallet og første orgelet kom i 1770-åra. Foto: Harald Duklæt.