Kari Støren Binns sin akvarell viser hvordan Eggegården kan ha sett ut i yngre jernalder. På bildet er bonden i ferd med å gjøre seg klar til å reise til blot på Mære.