Ved treungsrøst er husbredden tre ganger mønehøyden. Takvinkelen blir da ca. 34 grader.