Et arbeidslag i LÝsberga ved Steinkjer i ca. 1903 - 1904. Bildet viser at arbeidet var tungt kroppsarbeid med enkle redskaper. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer