Fesjået på Sannan, like inntil bygrensa til Steinkjer, viser nærheten mellom byen og bygdene omkring. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer