Landbruksskolen på Mære. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer