Rester av muren på Skansåsen - Foto: Einar Sandvik 2002