Nord-Trøndelag Landbruksselskaps diplom for "Fortjenestfuld jorddyrking" fra 1925. Foto: K. Melhus, Beitstaden Historielag