Byste av Emil Astrup i resepsjonen til NTE, Steinkjer. Foto: Harald DuklŠt