Linjearbeidere fra NTE monterer ei høgspentlinje. Foto i privat eie.