Stubbryter. "Det ble gitt kommunale garantier for lån til jorddyrking og maskinkjøp, og lokale redskapslag som søkte om statsbidrag til kjøp av stubb-bryter, potetopptaker - - ". Foto: Harald Duklæt