Sparbu tettsted. Bildet kommer fra Widerĝe-samlinga ved Steinkjer Bibliotek