Sannanbygget, i forgrunnen, berget unna bombene i 1940. Lenger bort er det stor byggeaktivitet i Kongens gate. Gjenreisinga av Steinkjer ga mange arbeidsplasser. Foto i privat eie.
Sannanbygget, i forgrunnen, berget unna bombene i 1940. Lenger bort er det stor byggeaktivitet i Kongens gate. Gjenreisinga av Steinkjer ga mange arbeidsplasser. Foto i privat eie.