I frihetsglede reiv et knippe gymnasiaster ned det forhatte solkorset som prydet Wimpelmannsgården i Steinkjer gjennom krigsåra. Foto: Sigurd Hegdahl/Foreningen Gamle Steinkjer.