Skuronn på Tørring 1941-42. Foto: Beitstaden Historielag