Elnanslottet sett nedenfra - Foto: Einar Sandvik
Elnanslottet sett nedenfra - Foto: Einar Sandvik