Under krigen måtte Fordsonen nøye seg med gass fra olderved til brensel. Motoren ble fort full av bek og tjære, og måtte renskes ofte. Her er Erling Jacobsen og Hans Konrad Ystgaard i gang med jobben, mens Hans-Magnus Ystgaard leiker traktorkjører.