Fredrikke Marie Qvam på talerstolen. Foto: Egge Museum.