Plakat for Bygdefolkets Krisehjelp av Thor Wiborg ca. 1934. Foto: Det Norske Samlaget
Plakat for Bygdefolkets Krisehjelp av Thor Wiborg ca. 1934. Foto: Det Norske Samlaget