Festningsberget ved Steinfjellet sett fra sør - Foto: Olav Skevik