Bilkortesjen som kom til Binde med utstyr fra Rinnleiret, korket fullstendig igjen veiene i Binde. Foto: Arvid Sørholt.