I disse "unormale dagene" med alle disse "unormale hendelsene", var det også unormalt mye trafikk på veiene. I vårløysinga førte dette til at veiene gikk totalt i oppløsning. Bildet gir et inntrykk av hvordan det var. Foto: Arvid Sørholt.