Gravkammeret med bronsekjel og neverkar avdekkes . Foto: Vitenskapsmuseet
Gravkammeret med bronsekjel og neverkar avdekkes . Foto: Vitenskapsmuseet