Bygdeborgen på Oppdals-Kvitfjellet. Sørsida av borgen. Foto: Einar Sandvik.