Kristofer Uppdals fødegård Opdal sett fra Kvitfjellet. Foto: Einar Sandvik.