Bildet frå 1902 viser husmannsplassen Smedhaugen til venstre og garden Lille-Trana mellom trea ved enden av alléen til høgre . Området vart kjøpt opp i 1900 og lagt til leiren. Foto: C. Dahl, utlånt av Egge Museum.