HV-bygget på Sannan. Huset var tidlegare sjukestue. Foto: Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.