Sannan er ei naturleg sandslette som går frå Figgaelva til bygrensa sør for Steinkjer. Bygningane i framgrunnen høyrer til militærleiren. Foto: Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.