Steinkjersannan mai 1993. Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, 1953 - 1993, 1993.