Oberstøytnant Øystein Fjærli inspiserer vaktpersonalet. (Oblt Fjærli var IØ-sjef 24.04.62 - 30.09.67). Foto utlånt av Magne Mikalsen.