Elever og lærere fra bilmekanikerkurset på Rinnan 1946/47. Foto fra skolens samlinger. (Fotograf M. Knoph).